Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 1431/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kutnie

Data orzeczenia: 2018-08-30

Data publikacji: 2018-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1431/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Wrzesiński Protokolant: st. sekr. sąd. Irena Anyszewska po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w Kutnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) we W. przeciwko M. T. o zapłatę 1 zasądza od M. T. na rzecz (...) (...) we W. kwotę 2.326,06 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć 06/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnien
Czytaj więcej»

I Ns 73/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kutnie

Data orzeczenia: 2018-07-13

Data publikacji: 2018-11-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 73/18 POSTANOWIENIE Dnia 13 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Paweł Wrzesiński Protokolant – st. sekr. sąd. Irena Anyszewska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2018 r. w Kutnie na rozprawie sprawy z wniosku D. R. (1) z udziałem D. G. , H. G. , J. G. , P. G. (1) i S. R. o zasiedzenie p o s t a n a w i a: 1 oddalić wniosek, 2 zasądzić od D. R. (1) na rzecz J. G. kwotę 1.817,00 (jeden tysiąc osiemset siedemnaście) złotych tytułem zwrot
Czytaj więcej»

I Ns 224/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kutnie

Data orzeczenia: 2019-08-30

Data publikacji: 2019-10-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 224/18 POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Paweł Wrzesiński Protokolant – st. sekr. sąd. Irena Anyszewska po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2019 r. w Kutnie na rozprawie sprawy z wniosku A. P. i M. P. (1) z udziałem M. W. i E. B. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po M. K. (1) 1 stwierdza, że spadek po M. K. (2) z domu N. córce A. i J. zmarłej dnia 6 stycznia 2018 r. w K. ostatnie miejsce zwykłego pobytu
Czytaj więcej»

I Ns 511/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kutnie

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 511/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SR Paweł Wrzesiński Protokolant – st. sekr. sąd. Irena Anyszewska po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. w Kutnie na rozprawie sprawy z wniosku K. B. (1) z udziałem D. B. (1) , M. M. (1) i G. W. o stwierdzenie nabycia spadku po S. W. (1) i J. W. 1 stwierdza, że spadek po S. W. (2) z domu W. córce W. i M. zmarłej dnia 7 listopada 1994 r. w K. ostatnie miejsce
Czytaj więcej»

I Ns 718/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kutnie

Data orzeczenia: 2018-12-28

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 718/16 POSTANOWIENIE Dnia 28 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy (...) I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SR Paweł Wrzesiński Protokolant – st. sekr. sąd. Irena Anyszewska po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. (...) na rozprawie sprawy z wniosku M. W. (1) i A. W. z udziałem W. W. (1) , B. W. i W. W. (2) o zasiedzenie p o s t a n a w i a: 1 stwierdzić, że M. W. (1) ( PESEL (...) ) nabył przez zasiedzenie z dniem 30 kwietnia 2013 r. własność nieruchomości gruntowej ob
Czytaj więcej»

I Ns 537/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kutnie

Data orzeczenia: 2018-08-30

Data publikacji: 2018-11-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 537/16 POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SR Paweł Wrzesiński Protokolant – st. sekr. sąd. Irena Anyszewska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Kutnie na rozprawie sprawy z wniosku M. B. (1) z udziałem M. B. (2) i E. B. o podział majątku wspólnego p o s t a n a w i a: I ustalić, że w skład majątku wspólnego byłych małżonków M. B. (2) i M. B. (1) wchodzą: a spółdzielcze własnościowe prawo do lok
Czytaj więcej»

IV P 92/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kutnie

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ograniczenia w zajęciu egzekucyjnym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zobowiązanie pracodawcy do jego wypłaty po potrąceniu
Sygn. akt IVP 92/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący SSR Paweł Wojas Protokolant: st. sekr. sąd. Irena Anyszewska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 roku w Kutnie na rozprawie sprawy z powództwa I. K. (1) przeciwko Domowi Pomocy Społecznej (...) w K. o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 2.000zł 1 zasądza od pozwanego Domu Pomocy Społecznej (...) w K. na rzecz powódk
Czytaj więcej»

IV P 129/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kutnie

Data orzeczenia: 2017-10-09

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: pozorność umowy o pracę
Sygn. akt IVP 129/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący SSR Paweł Wojas Protokolant: st. sekr. sąd. Irena Anyszewska po rozpoznaniu w dniu 25 września 2017 roku w Kutnie na rozprawie sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko W. G. (1) o wynagrodzenie za pracę w kwocie 28.500zł 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda J. S. (1) na rzecz pozwanego W. G. (1) kwotę 2.700,00zł (dwa tysiące siedemset złot
Czytaj więcej»

I C 107/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kutnie

Data orzeczenia: 2018-11-13

Data publikacji: 2018-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 107/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SR Paweł Wrzesiński Protokolant – st. sekr. sąd. Irena Anyszewska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. w Kutnie na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko S. O. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od D. M. na rzecz S. O. kwotę 4.617,00 (cztery tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w
Czytaj więcej»

I C 141/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kutnie

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-03-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 141/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Wrzesiński Protokolant: st. prot. sąd. Aleksandra Kotlińska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. w Kutnie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko G. K. o ochronę naruszonego posiadania oddala powództwo. Sygn. akt I C 141/15 UZASADNIENIE Pozwem złożonym dnia 25 lutego 2015 r. powódka K. K. (1) wniosła o przywrócenie powó
Czytaj więcej»